Αίτηση παραπόνων /  ενστάσεων

Στο Πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ΚΕΔΙΒΙΜ δεσμεύεται για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο, ένσταση, ή πρόταση βελτίωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, δίνοντας τα πλήρη στοιχεία σας και αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή του αιτήματός σας.

Σας ευχαριστούμε