Η σελίδα μας είναι δυναμική, εμπλουτίζεται διαρκώς και ελπίζουμε ότι ανοίγει ορίζοντες στο πεδίο της δια βίου μάθησης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ!

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει ένα ολοένα και διευρυμένο πεδίο εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης κ κατάρτισής τα οποία απευθύνονται σε όλους/ ες και καλύπτουν με εγκυρότητα και ποιότητα ένα ευρύτατο πλέγμα από σύγχρονες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες. Όλα δε τα Προγράμματα του είναι πιστοποιημένα και η επιτυχής ολοκλήρωση τους οδηγεί σε Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντιστοιχισμένο σε διεθνείς πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECVET και ECTS).

Οι ευκαιρίες δια βίου μάθησης, επιμόρφωσης κ κατάρτισης που παρέχονται από δομές υψηλής ποιότητας όπως το ΚΕΔΙΒΙΜ είναι σήμερα, σε εποχές μεγάλων μετασχηματισμών, μια σημαντική επένδυση απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξης οριζόντιων, εγκάρσιων και θεματικών- εξειδικευμένων δεξιοτήτων, η οποία δυνητικά μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές και ορίζοντες σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κοινωνία της γνώσης.

Τα προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα και υλοποιούνται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης και εξωτερικούς (πιστοποιημένους) συνεργάτες, είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και απολύτως επικαιροποιημένα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Παράλληλα, μέσω της ποικιλίας των τρόπων προσφοράς των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα δια ζώσης, από απόσταση, αυτοχρηματοδοτούμενά, επιχορηγούμενά) δίνεται η δυνατότητα σε όλους/ ες τους/ τις ενδιαφερόμενους-εργαζόμενους/ ες ή άνεργους να τα παρακολουθήσουν.