Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στατιστικής και εφαρμογής αυτών μέσα από τη χρήση λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων όσον αφορά στην επιλογή των κατάλληλων στατιστικών τεχνικών και την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα της εργασίας ή της έρευνας τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη συνθετικής σκέψης (π.χ. συνδυασμός τεχνικών) για την ανάλυση δεδομένων και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν σε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες

Ποσοστό έκπτωσης

20%

·         Άνεργοι

20

·         Απόφοιτοι του ΠΚ

20

·         Μεταπτυχιακοί φοιτητές

20

·         ΑμεΑ

20

·         Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

20

·         Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

20

·         Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

20

·         Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

20

·         Αδιόριστοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

20

·         Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης

20

 

Κόστος συμμετοχής: 300 €
Τρόπος καταβολής τελών : 2 δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  ΕΔΩ