Το πρόγραμμα απευθύνεται :

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ όλες /όλα που είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών σε διάφορα γνωστικά πεδία, ερευνήτριες/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτήτριες/φοιτητές, καθώς και σε όλους όσους θέλουν να διερευνήσουν το συγκεκριμένο θέμα.

Σκοπός :

Ο σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενους τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με θέματα που αφορούν τον σύγχρονο ‘άνθρωπο-πολίτη’ απέναντι σε θέματα αιχμής της ζωής του όπως είναι η απώλεια και ο θάνατος. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες κάποιες βασικές γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες σε κοινωνιολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο.

 

Κόστος συμμετοχής

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν