Στόχος :

Με δεδομένο ότι στις προσχολικές τάξεις προσέρχεται ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός παιδιών με σημαντικά ελλείμματα σε γνωστικό, συναισθηματικό και κινητικό επίπεδο:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν πιο αποτελεσματικά σε θέματα που  αφορούν την ατομική και την κοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, το παρόν πρόγραμμα απαντά με συγκεκριμένες προτάσεις (δημιουργία νέων κέντρων μάθησης και εργαστηρίων) σε μια σειρά ερωτημάτων που διατυπώνονται σταθερά και με αυξητική τάση από τους/τις εκπαιδευτικούς της προσχολικής βαθμίδας σχετικά με την ανάγκη πολυεπίπεδης ενδυνάμωσης των παιδιών της προσχολικής βαθμίδας ώστε αυτά να καταστούν ικανά να χειρίζονται αυτόνομα και αποτελεσματικά μια σειρά  κρίσιμων για την ανάπτυξη και την παραπέρα σχολική τους επιτυχία διαδικασιών στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Το παρόν πρόγραμμα αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα δοθεί έμφαση στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και στο ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα εργαστηρίων προαγωγής των ήπιων και λεπτών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από διάφορες Μαθησιακές Ενότητες του νέου Προγράμματος Σπουδών. Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ατομικής εφαρμογής των εργαστηρίων, εποπτείας εκ μέρους του εκπαιδευτή και του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Προγράμματος αλλά και αναστοχασμού πάνω στις προεκτάσεις και παραπέρα εφαρμογές των εργαστηρίων.

Σε ποιούς απευθύνεται :

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών της προσχολικής βαθμίδας (βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί) Συγκεκριμένα: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, άνεργοι εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής παιδείας.

Σε εκπαιδευτικούς πρώιμης αγωγής και φροντίδας (βρεφονηπιοκόμοι), εργοθεραπευτές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  ΕΔΩ  

Δείτε ΕΔΩ την αφίσα του προγράμματος.

ekptoriki politiki vretoudaki