Σκοπός

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες συνδυάζοντας θεωρία και βιωματικές δράσεις που ακολουθούν την προσέγγιση Gestalt, θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες ή και θα βελτιώσουν υπάρχουσες δεξιότητες στους τομείς που αφορούν:

 • Τη Διαπροσωπική Επικοινωνία και την Ανάληψη Ευθύνης
 • Την εφαρμοσμένη Ηγεσία
 • Την Ομαδική συνεργασία
 • Τη Διαχείριση της Αλλαγής
 • Την αντιμετώπισης των Συγκρούσεων – και των Πολώσεων
 • Την Διαχείριση χρόνου - Διαχείριση άγχους – Burnout / Παρενόχλησης στον επαγγελματικό χώρο.
 • Την ανάπτυξη Κουλτούρας και τη διατύπωση  Οράματος
 • Τη συνολική «Διάγνωση» του Οργανισμού
 • Την ολοκληρωμένη δημιουργική «Παρέμβαση» στον Οργανισμό

 

Με την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων, ο κάθε ενδιαφερόμενος :

1) Θα αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της θεωρίας και της μεθοδολογίας της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt .

2) Θα διακρίνει , συγκρίνει και συσχετίζει την εφαρμογή της συμβουλευτικής Gestalt στον επαγγελματικό χώρο , σε σχέση με την ψυχοθεραπεία Gestalt .

3) Θα μπορεί να περιγράφει και να ορίζει πώς η προσέγγιση Gestalt επενεργεί σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

4) Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αναπτύξει σχετικές δεξιότητες:

α) που θα του επιτρέπουν να μπορεί να εφαρμόζει την προσέγγιση Gestalt  ως  Σύμβουλος, coach, mentor και εκπαιδευτής.

β) να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του ως  αποτελεσματικός manager και συντονιστής Ομάδων.

γ) να σχεδιάζει δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη Αυτογνωσίας , Επίγνωσης , Δημιουργικής προσαρμογής και λειτουργικής επαφής του εαυτού με   το εργασιακό περιβάλλον.

5) Θα υιοθετήσει τεχνικές, στάσεις και συμπεριφορές, που θα υποστηρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, σε ατομικό, ομαδικό ή και οργανωσιακό επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ηγεσία, τις αλλαγές, τις συγκρούσεις, τις διαπραγματεύσεις, το Εργασιακό Στρες, τη διαχείριση χρόνου, τη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση θεμάτων παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, την αυτοπεποίθηση, και την ανάπτυξη διαλόγου μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.

6) Θα υποκινεί στάσεις και συμπεριφορές σύμφωνα με το αξιακό , ανθρωπιστικό υπαρξιακό , φαινομενολογικό και ολιστικό υπόδειγμα της προσέγγισης Gestalt

Σε ποιους απευθύνεται :

 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ
 • Σε συμβούλους, coaches και εκπαιδευτές που ασχολούνται με Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Σε στελέχη που έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (H.R.).
 • Σε ανθρώπους που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (managers).
 • Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη , καθώς και τη δημιουργική σχέση με τους πελάτες τους.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 300 ευρώ (δύο ισόποσες δόσεις)