Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους αφενός με βασική θεωρητική / παιδαγωγική κατάρτιση και αφετέρου με μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες σχετικά με την αξιοποίηση της Ανθρωποκεντρικής Τεχνητή Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση με έμφαση στην συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος 

 Γνωστικές δεξιότητες

Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εφαρμογών Α. Τ.Ν στην σχολική τάξη

Ψυχοκινητικές δεξιότητες

Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν στην πράξη, εφαρμογές Α.Τ.Ν στην σχολική τάξη αξιοποιώντας την φιλοσοφία της συνεργατικής – διερευνητικής ανακαλυπτικής μάθησης

Συμπεριφορές/Στάσεις

Να υιοθετούν κριτική στάση ως προς την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής αξιοποίησης εφαρμογών Τ.Ν στην σχολική τάξη

 Σε ποιούς απευθύνεται 

-Εκπαιδευτικοί   Α'θμιας & Β'θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. 

-  Στελέχη Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, 

- Εκπαιδευτές: ΙΙΕΚ -ΔΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ1&2.

-Καθηγητές Φροντιστηρίων &  Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

-Στελέχη σε φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα 

-Στελέχη σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησής.

-Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαιδευσης (ΑΕΙ_ΤΕΙ) όλων των γνωστικών αντικειμένων

 

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε ΕΔΩ