Σκοπός και στόχοι του προγράμματος 

Η Πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρήτης θα υλοποιεί ετήδιο κύκλο σπουδών που θα περιλαμβάνει ενδελεχές πρόγραμμα μαθημάτων που θα καλύπτουν μια συγκεκριμένη ενότητα των πνευμονολογικών νοσημάτων, Οι κύκλοι αυτοί μαθημάτων θα μπορούν σε μια τριετία να καλύπτουν σε βάθος την βασική ύλη και τις δεξιότητες της ειδικότητας της πνευμονολογίας. Επίσης θα υπάρχει κύκλος μαθημάτων μεθοδολογίας της κλινικής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων.

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ιατρούε Πνευμονολογίας -ΜΕΘ - Παθολογίας