Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Η  ανάδειξη ενός πολύτιμου υλικού που αφορά τη διαχρονική χρήση φαρμακευτικών φυτών – αρωματικών φαρμακευτικών καθώς και των ουσιών που αποτελούν τη βάση της παραγωγής φαρμάκων. Η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επιβάλλει μια εκπαιδευτική πολιτική με τη συνεργασία φορέων που δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία  αναδεικνύεται  και τεκμηριώνεται η αξία της παραδοσιακής και λαϊκής ιατρικής και εμπειρικής φαρμακογνωσίας  που αποτελεί στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού μας.
  • Η  ευαισθητοποίηση για τη Φύση και τη συμβολή της στην πρόληψη- θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Η προϊούσα καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η ανεξέλεγκτη συχνά συλλογή αυτοφυών φυτών  επιβάλλουν την εκπαίδευση τη δημιουργία εκπαιδευτικής πολιτικής βάσης για την προστασία των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Τα αυτοφυή εδώδιμα της Κρήτης  και η εθνοβοτανική πρακτική τους, αποτελεί στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφάτως εγγεγραμμένο στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομίας

  • Η εκπαίδευση σε καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυτών καθώς και η ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην έρευνα και στην αγορά για αξιοποίηση.
  • Η εκπαίδευση σε μεθόδους παραγωγής αιθέριων ελαίων και στις δυνατότητες αξιοποίησης τους.
  • Η ανάδειξη της φαρμακοθρεπτικής αξίας λαχανευόμενων φυτών.
  • Η εκπαίδευση σε εργαστηριακές τεχνικές παραγωγικής σκευασμάτων.

Σε ποιούς απευθύνεται  :

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ειδικότερα: φαρμακοποιούς, αποφοίτους σχολών επιστημών υγείας, Τμημάτων Φυσικών επιστημών, γεωπονίας, εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό και τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό των Α.Ε.Ι, ΤΕΙ Φυτικής παραγωγής και ΑΕΙ- ΑΤΕΙ διαιτολογίας- διατροφής.

Επίσης σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών ή και σε αποφοίτους Λυκείου με συναφή στο αντίστοιχο πεδίο εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική απασχόληση.

Πληροφορίες:

https://www.uoc.gr/announce/proto-/1102019.html

ή http://museum.med.uoc.gr/mouseio-anakoinwseis.php

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες