• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φαρμακοποιούς, επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους σε φαρμακεία αλλά και σε όσους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θέλουν να καλλιεργήσουν δεξιότητες στο τομέα της Φαρμακευτικής για να εργαστούν σε φαρμακεία, σε εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής αλλά και ρυθμιστικούς οργανισμούς. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε τομείς της φαρμακευτικής επιστήμης με επίκεντρο τη κοινοτική φαρμακευτική φροντίδα. Για τους νέους φαρμακοποιούς αποτελεί ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν άμεσα στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου φαρμακείου και να μεταβούν από την ακαδημαϊκή φαρμακευτική γνώση στην κοινοτική φαρμακευτική πρακτική.
  • Ο ρόλος των φαρμακείων αναβαθμίζεται διαρκώς, με την εξέλιξή τους προς κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η φαρμακευτική φροντίδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει τη διάθεση φαρμάκων, την παροχή κλινικών οδηγιών αλλά και τη υποστήριξη των ασθενών στη διαχείριση των νοσημάτων τους και συνολικά της υγείας και της ευεξίας τους. Επιπλέον η διάθεση φαρμάκων και η εκτέλεση συνταγών απαιτούν την προσήλωση στην ορθή κλινική πρακτική και την τήρηση των νομοθετικών και διοικητικών προδιαγραφών της συνταγογράφησης. Το προσωπικό των φαρμακείων πρέπει να μπορεί να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες συναφείς με το χώρο του φαρμακείου. Επιπλέον, η επικοινωνία με ασθενείς και επισκέπτες, καθώς και με άλλους επαγγελματίες υγείας, πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο.
  • Βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας που προσφέρονται στο κοινό. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να καλλιεργήσουν δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστούν στο κλάδο υγείας, να προσαρμοστούν καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες υγείας αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικά θέματα υγείας και ευεξίας που άπτονται το χώρο του φαρμακείου.

Διδασκαλία

Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.   

Εκπτωτική πολιτική:

Το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές εκπτώσεις για νέους Φαρμακοποιούς μέλη των Φαρμακευτικών συλλόγων Κρήτης, για γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες, για ανέργους (κάρτα ανεργίας), ΑΜεΑ, ή αν 3 η περισσότεροι συμμετέχοντες στον ίδιο κύκλο προέρχονται από την ίδια επιχείρηση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις κατηγορίες δικαιούχων έκπτωσης.