Σκοπός 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στη γνώση σχετικά με το αντικείμενο, η διάδοση του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Ιατρικής της Κρήτης και η προσέγγιση και αλληλεπίδραση επιστημονικών ομάδων με σχετικά ενδιαφέροντα. Στο  πλαίσιο  του  συγκεκριμένου  προγράμματος,  παρέχονται  το  απαραίτητο  θεωρητικό πλαίσιο  και  τα  διδακτικά  εργαλεία,  ώστε  οι  συμμετέχοντες  αρχικά,  να  εξοικειωθούν  με  τη σχετική ορολογία. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους σπουδαστές προκειμένου να μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά την αποκτωμένη γνώση τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο ομάδας. Μέσα από την παρουσίαση του «κόσμου της Κρήτης» οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τον Πολιτισμό, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούν σε ανάλογες χρονικές περιόδους και τα ιατρικά επιτεύγματα κάθε εποχής. Το πλούσιο και πολυθεματικό επιστημονικό υλικό εξασφαλίζει την εν δυνάμει άρτια εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης «Η Ιστορία της Ιατρικής μέσα από τα Μνημεία και τα Κινητά Τεκμήρια Πολιτισμού της Νήσου Κρήτης».

Σε ποιους απευθύνεται 

Πτυχιούχους κατά προτεραιότητα και απόφοιτους λυκείου με εστιασμένο ενδιαφέρον στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ίδια στον Πολιτισμό και την Ιστορία της Ιατρικής.

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προτεινόμενες Κατηγορίες

 

Ποσοστό έκπτωσης

…%

·         Άνεργοι

20%

·         Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

20%

·         ΑμεΑ

100%

·         Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)

20%

·         Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

20%

·         Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια.

20%

·         Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης

50%

 

Κόστος συμμετοχής

260 ανά άτομο

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

2 ισόποσες δόσεις (1η δόση με την εγγραφή, 2η δόση με το πέρας της 2ης ενότητας. Η μη καταβολή της 1ης δόσης με την εγγραφή δεν επιτρέπει στο σπουδαστή να συμμετάσχει, η μη καταβολή της 2ης δόσης οδηγεί στη διαγραφή του σπουδαστή και στη μη χορήγηση πιστοποιητικού)

 

 Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Δείτε την αφίσα του προγράμματος    ΕΔΩ